અમરેલી પાલિકા પ્રમુખ અલ્કાબેન દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન યોજાયું

Business Gujarat

14680859_1791420251072500_4192240479716748890_o

Shree   gunvant bhai purohit shvatantra senani 100 mi janm sjtabdi mahotshav nimite jivraj bapa chok ma shvarchata mison abhiyan karaviyu… Alka Gondaliya president Amreli Nagarpalika

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *