મા. શ્રી દિલીપભાઈ સંઘાણી ના હસ્તે ફટાકડા સ્ટોર નુ ઉદઘાટન

Business Gujarat

14753913_811780482295328_1755687969728336183_o

અમરેલી જીલ્લામાં સૌપ્રથમ ” અમરેલી જીલ્લા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. ” દ્વારા સસ્તા અને સ્વદેશી ફટાકડા નુ વેચાણ શરૂ કરવામાં આવ્યું.. અને
મા. શ્રી દિલીપભાઈ સંઘાણી ના હસ્તે ફટાકડા સ્ટોર નુ ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું..

અવનવી વેરાયટી ના સ્વદેશી ફટાકડા તદ્દન વ્યાજબી ભાવે પાકા બિલ સાથે થશે ઉપલબ્ધ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *